The 2001 Daftas Best Bi-Lingual Disclaimer

So, what's the Welsh for 'email'?


If you're ever stuck in Aberystwyth and in desperate need of accessing you email, this might contain some useful vocabulary:

Mae'r e-bost hwn yn hollol gyfrinachol ac mae ar gyfer defnydd y derbynnydd/derbynwyr yn unig. Ni ellir derbyn yr e-bost hwn fel archeb am nwyddau na gwasanaethau. Rhaid defnyddio ffurflen archebu swyddogol ar gyfer hynny. Safbwynt yr awdur yw cynnwys y neges hon; nid yw unrhyw ddaliadau a fynegir yma o reidrwydd yn cynrychioli rhai Urdd y Myfyrwyr Aberystwyth nac unrhyw gorff cysylltiedig. Os nad y chi yw'r derbynnydd bwriadedig, yna mae'n bwysig eich bod yn sylweddoli bod unrhyw ddatgelu, copïo, dosbarthu neu ddefnyddio'r e-bost neu unrhyw atodiad yn gwbl waharddedig. Os yr ydych wedi derbyn yr e-bost hwn mewn camgymeriad, yna plîs rhowch wybod ar unwaith i'r awdur. Mae'r troednodyn hwn hefyd yn cadarnhau fod y neges e-bost hon wedi cael ei harchwilio am firysau cyfrifiadurol gan wrthfeirws Sophos.

This email is confidential and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. This e-mail may not be accepted as an order for good or services. An official order form must be used for this purpose. Any representations (contractual or otherwise), views or opinions presented are solely those of the author and do not necessarily represent those of Aberystwyth Guild of Students or any of its affiliates. If you are not the intended recipient be advised that you have received this email in error and that any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this email is strictly prohibited. If you have received this email in error please notify the sender. This footnote also confirms that this email message has been swept by Sophos Anti Virus for the presence of computer viruses.

E-bost? We like it.


Other stories you might like

Biting the hand that feeds IT © 1998–2021